Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА предшестващ предложението за изменение на Финансовия регламент чрез въвеждане на нов дял относно финансирането на европейски политически партии
Заглавие на английски:
Дата на документа: 12/09/2012
№ на документ: COM(2012) 500
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове