Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — 2011 ФИНАНСОВА ГОДИНА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION - FINANCIAL YEAR 2011
Дата на документа: 25/07/2012
№ на документ: COM(2012) 436
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове