Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА 8-И, 9-И И 10-И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ - ФИНАНСОВА ГОДИНА 2011
Заглавие на английски:
Дата на документа: 25/07/2012
№ на документ: COM(2012) 435
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове