Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 2011 ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No. 300/2008 ON COMMON RULES IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION SECURITY
Дата на документа: 24/07/2012
№ на документ: COM(2012) 412
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове