Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара - (представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС)
Заглавие на английски: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on criminal sanctions for insider dealing and market manipulation - (submitted in accordance with Article 293(2) TFEU)
Дата на документа: 25/07/2012
№ на документ: COM(2012) 420
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове