Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)(представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС)
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insider dealing and market manipulation (market abuse) (submitted in accordance with article 293(2) TFEU)
Дата на документа: 25/07/2012
№ на документ: COM(2012) 421
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове