Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Годишен доклад за 2011 г. - {SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against fraud - Annual Report 2011 - {SWD(2012) 227 final}{SWD(2012) 228 final}{SWD(2012) 229 final}{SWD(2012) 230 final}
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: COM(2012) 408
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове