Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. - {SWD(2012) 226 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 - {SWD(2012) 226 final}
Дата на документа: 20/07/2012
№ на документ: COM(2012) 407
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове