Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Дата на документа: 19/07/2012
№ на документ: COM(2012) 403
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове