Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за сключването на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност - Текст на Споразумението ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ОТ НАГОЯ — КУАЛА ЛУМПУР ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ КАРТАХЕНА ПО БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the conclusion of the Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety - Text of the Agreement NAGOYA-KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
Дата на документа: 05/06/2012
№ на документ: COM(2012) 236
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове