Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителни Описания и Области и Сфери на Изследванията и Иновациите, Придружаващ документа Съобщение за Научни изследвания и иновации в областта на мобилността на бъдещето в Европа - {COM(2012) 501 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Preliminary Descriptions of Research and Innovation Areas and Fields Accompanying the document Communication Research and Innovation for Europe's Future Mobility - {COM(2012) 501 final}
Дата на документа: 13/09/2012
№ на документ: SWD(2012) 260
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове