Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад за 2012 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2011 г. - {SWD(2012) 242 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2012 on the European Union's Development and external assistance policies and their implementation in 2011 - {SWD(2012) 242 final}
Дата на документа: 06/08/2012
№ на документ: COM(2012) 444
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове