Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за 2012 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2011 г., Придружаващ документа ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад за 2012 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2011 г. - {COM(2012) 444}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual Report 2012 on the European Union's Development and external assistance policies and their implementation in 2011 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2012 on the European Union's Development and external assistance policies and their implementation in 2011 - {COM(2012) 444}
Дата на документа: 06/08/2012
№ на документ: SWD(2012) 242
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове