Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно функционирането на местното шенгенско сътрудничество през първите две години от прилагането на Визовия кодекс
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the functioning of Local Schengen Cooperation during the first two years of implementation of the Visa Code
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: COM(2012) 648
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове