Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШЕНА В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2011 Г. - {SWD(2012) 357 final}{SWD(2012) 358 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON 2011 ACTIVITY UNDER THE EIB EXTERNAL MANDATE - {SWD(2012) 357 final} {SWD(2012) 358 final}
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: COM(2012) 637
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове