Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2011 г.) - {SWD(2012) 362 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2011) - {SWD(2012) 362 final}
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: COM(2012) 642
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове