Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2011 г.) - {COM(2012) 642 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2011) - {COM(2012) 642 final}
Дата на документа: 07/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 362
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове