Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на Препоръка на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, въз основа на докладите на държавите членки - {SWD(2012) 366 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the basis of Member States' reports on the implementation of the Council Recommendation (2009/C 151/01) on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections - {SWD(2012) 366 final}
Дата на документа: 13/11/2012
№ на документ: COM(2012) 658
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове