Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Подробен анализ на докладите на страните относно изпълнението на препоръката на Съвета (2009 / C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на Препоръка на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, въз основа на докладите на държавите членки - {COM(2012) 658 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Detailed analysis of countries' reports on the implementation of the Council Recommendation (2009/C 151/01) on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL ON THE BASIS OF THE MEMBER STATES' REPORTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL RECOMMENDATION (2009/C 151/01) ON PATIENT SAFETY, INCLUDING THE PREVENTION AND CONTROL OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS - {COM(2012) 658 final}
Дата на документа: 13/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 366
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове