Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа Доклад относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите в ЕС - {COM(2012) 672 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Communication Report on the Review of the water scarcity & droughts policy in the EU Accompanying the document - {COM(2012) 672 final}
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 380
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове