Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2011 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON FOOD AND FOOD INGREDIENTS TREATED WITH IONISING RADIATION FOR THE YEAR 2011
Дата на документа: 14/11/2012
№ на документ: COM(2012) 659
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове