Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - План за действие за намаляване на инцидентния улов на морски птици в риболовните уреди - {SWD(2012) 369 final}{SWD(2012) 370 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Action Plan for reducing incidental catches of seabirds in fishing gears - {SWD(2012) 369 final}{SWD(2012) 370 final}
Дата на документа: 16/11/2012
№ на документ: COM(2012) 665
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове