Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за оценка на прилагането и въздействието на мерките, предприети в съответствие с Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report assessing the implementation and the impact of the measures taken according to the Directive 2009/16/EC on port State control
Дата на документа: 16/11/2012
№ на документ: COM(2012) 660
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове