Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part
Дата на документа: 22/11/2012
№ на документ: COM(2012) 689
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове