Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно доброволната схема за екопроектиране за сложни телевизионни приставки - {SWD(2012) 391 final}{SWD(2012) 392 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the voluntary ecodesign scheme for complex set-top boxes - {SWD(2012) 391 final} {SWD(2012) 392 final}
Дата на документа: 22/11/2012
№ на документ: COM(2012) 684
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове