Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Партньорство и гъвкави пътеки за развитие на квалификацията през целия живот, Придружаващ документа към Съобщение на Комисията - Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати - {COM(2012) 669 final}{SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 373 final}{SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final}{SWD(2012) 377 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Partnership and flexible pathways for lifelong skills development Accompanying the document Communication from the Commission - Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes - {COM(2012) 669 final}{SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 373 final}{SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final}{SWD(2012) 377 final}
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 376
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове