Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Мониторинг на образованието и обучението за 2012 г., Придружаващ документа към Съобщението на Комисията - Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати - {COM(2012) 669 final}{SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final}{SWD(2012) 376 final}{SWD(2012) 377 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Education and Training Monitor 2012 Accompanying the document Communication from the Commission - Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes - {COM(2012) 669 final}{SWD(2012) 371 final}{SWD(2012) 372 final}{SWD(2012) 374 final}{SWD(2012) 375 final} {SWD(2012) 376 final}{SWD(2012) 377 final}
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 373
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове