Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда - (Конвенция № 170)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interests of the European Union, the Convention concerning Safety in the Use of Chemicals at Work, 1990, of the International Labour Organization - (Convention No 170)
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: COM(2012) 677
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове