Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА - {SWD(2012) 394 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2011 - {SWD(2012) 394 final}
Дата на документа: 23/11/2012
№ на документ: COM(2012) 685
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове