Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Презентиране на дейността на Комитетите през 2011 г. по политики, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА - {COM(2012) 685 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Presentation of committee activities in 2011 by policy sector Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF THE COMMITTEES DURING 2011 - {COM(2012) 685 final}
Дата на документа: 23/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 394
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове