Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство - 1 май 2012 г.—30 октомври 2012 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second biannual report on the functioning of the Schengen area - 1 May 2012 - 31 October 2012
Дата на документа: 23/11/2012
№ на документ: COM(2012) 686
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове