Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съпътстващ документ, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет - Годишен Доклад За 2011 г. Относно Финансовата Помощ За Разширяване (ИПП, ФАР, CARDS, ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА ТУРЦИЯ И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ) - {COM(2012) 678 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Background document Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - 2011 Annual Report on Financial Assistance for Enlargement - (IPA, PHARE, CARDS, Turkey Pre-Accession Instrument, Transition Facility) - {COM(2012) 678 final}
Дата на документа: 20/11/2012
№ на документ: SWD(2012) 385
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове