Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Седми доклад относно поддържането от някои трети държави на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Seventh report on certain third countries' maintenance of visa requirements in breach of the principle of reciprocity
Дата на документа: 26/11/2012
№ на документ: COM(2012) 681
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове