Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съвет в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—Алжир във връзка с прилагането на разпоредбите относно промишлените продукти, предвидени в членове 9 и 11 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position of the European Union within the EU-Algeria Association Committee on the implementation of the provisions concerning the industrial products set out in Articles 9 and 11 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: COM(2012) 700
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове