Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз - Начало на дебат на европейско равнище
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union - Launching a European Debate
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: COM(2012) 777
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове