Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен обзор на растежа 2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Annual Growth Survey 2013
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: COM(2012) 750
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове