Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година - „Благоденствие в рамките на нашата планета“ - {SWD(2012) 397 final}{SWD(2012) 398 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a General Union Environment Action Programme to 2020 - "Living well, within the limits of our planet" - {SWD(2012) 397 final}{SWD(2012) 398 final}
Дата на документа: 29/11/2012
№ на документ: COM(2012) 710
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове