Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно отговорността и обезщетението за финансови щети, понесени от местата за убежище при приемане на нуждаещ се от помощ кораб
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on liability and compensation for financial damages sustained by places of refuge when accommodating a ship in need of assistance
Дата на документа: 30/11/2012
№ на документ: COM(2012) 715
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове