Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за младежта - {SWD(2012) 409 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION On Establishing a Youth Guarantee - {SWD(2012) 409 final}
Дата на документа: 05/12/2012
№ на документ: COM(2012) 729
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове