Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за младежта - {COM(2012) 729 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on Establishing a Youth Guarantee - {COM(2012) 729 final}
Дата на документа: 05/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 409
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове