Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ПЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2011 Г.) - {SWD(2012) 424 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - FIFTH ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2011) - {SWD(2012) 424 final}
Дата на документа: 12/12/2012
№ на документ: COM(2012) 747
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове