Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад по напредъка в изпълнението на дейности на съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи (СТИ) през 2011 година - {SWD(2012) 430 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Progress Report on the activities of the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings (JTI JUs) in 2011 - {SWD(2012) 430 final}
Дата на документа: 14/12/2012
№ на документ: COM(2012) 758
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове