Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО СЪБРАНИЯ ОПИТ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2003/4/ЕО ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE EXPERIENCE GAINED IN THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2003/4/EC ON PUBLIC ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION
Дата на документа: 17/12/2012
№ на документ: COM(2012) 774
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове