Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване - {COM(2012) 772 final}{SWD(2012) 438 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document revision of Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment - {COM(2012) 772 final}{SWD(2012) 438 final}
Дата на документа: 17/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 437
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове