Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно договореностите за прилагане от страна на Съюза на клаузата за солидарност
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the arrangements for the implementation by the Union of the Solidarity clause
Дата на документа: 21/12/2012
№ на документ: JOIN(2012) 39
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове