Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи актуализация 2012 г. - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите — членки на ЕС - Актуализация 2012 г. – {SWD(2012) 443 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - State aid Scoreboard 2012 - Update Report on State aid granted by the EU Member States - 2012 Update – {SWD(2012) 443 final}
Дата на документа: 21/12/2012
№ на документ: COM(2012) 778
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове