Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на критерии, определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing criteria determining when copper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 07/01/2013
№ на документ: COM(2012) 787
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове