Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива - {SWD(2013) 4 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy - {SWD(2013) 4 final}
Дата на документа: 24/01/2013
№ на документ: COM(2013) 17
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове