Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на разходите за труд (ИРТ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the labour cost index (LCI)
Дата на документа: 12/02/2013
№ на документ: COM(2013) 69
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове