Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно доброволната схема за екопроектиране за оборудване за получаване на изображения - {SWD(2013) 14 final}{SWD(2013) 15 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the voluntary ecodesign scheme for imaging equipment - {SWD(2013) 14 final} {SWD(2013) 15 final}
Дата на документа: 29/01/2013
№ на документ: COM(2013) 23
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове